Sinds het najaar 2017 is onze nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Zuidlaarderweg in gebruik en in juni 2018 vond de officiële opening plaats en werd de nieuwe naam van de accommodatie bekend gemaakt en deze nieuwe naam is De Spil geworden.

Trots zijn wij , dat wij met hulp van vele vrijwilligers in die jaren een accommodatie als deze hebben kunnen realiseren. Een accommodatie, waarin wij als dorp allerlei activiteiten kunnen organiseren.

De eigendom van de accommodatie is in handen van de Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo. Dit is een onafhankelijke stichting, die niet onder het bestuur van de omnivereniging SVT valt of welke vereniging dan ook.

De accommodatie wordt niet alleen gebruikt door voetbal of andere sporten, maar biedt ook mogelijkheden voor andere gebruikers. Tevens heeft de Spil een dorpshuis functie. Alle verenigingen, die gebruik maakten van het voormalige dorpshuis, kunnen nu hun activiteiten voortzetten in de Spil.

In de loop van de jaren heeft een aantal bestuurswisselingen plaats gevonden.

Het huidig bestuur bestaat uit Ellen Westerbeek, Stefan Lammerts, Hans Westerhof, Rene Dubois en Andries van der Hoek.

Daarnaast is er een beheerder van de Spil, Jan Hoogenberg.

Het bestuur vergadert iedere maand gezamenlijk met de beheerder(s).

Het bestuur van de stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de accommodatie, zij is belast met het besturen van de stichting. Verder stelt zij het beleid op en voert dit door.

Elk bestuurslid heeft een eigen taak, Ellen is momenteel de voorzitter en verzorgt de communicatie, zowel intern als extern, Stefan heeft de financiën in zijn beheer, inclusief de belastingen en andere heffingen. Hans verzorgt het secretariaat en Rene en Andries houden zich bezig met de planning en coördinatie van onderhoud en beheer van de accommodatie, zoals de technische kant van het gebouw, de beveiliging van het gebouw, de telecom, datacom, beeld en geluid en de inrichting en onderhoud. Tevens zijn zij het aanspreekpunt voor de onderhoudscommissie.

De beheerder(s) ondersteunt (ondersteunen) de bestuursleden zoveel mogelijk met de dagelijkse/wekelijkse gang van zaken. Hij/zij houdt (houden) zich vooral bezig met de gang van zaken in de kantine van de Spil, de barbezetting buiten het voetbal om, de inkoop, de schoonmaak en hij/zij beheert tevens de agenda voor de bezetting van de Spil.

Reservering van de accommodatie De Spil kan per mail worden doorgegeven aan Beheerder@sportwelzijntynaarlo.nl.  Hij zorgt ervoor, dat deze reservering op de agenda wordt geplaatst.

Als bestuur zijn wij van plan om de inwoners van het dorp regelmatig op de hoogte te houden van ontwikkelingen en vorderingen, die wij maken. Dit geschiedt veelal via onze website en/of facebook.

Financiële stand van zaken en verdere informatie verstrekken wij jaarlijks op de Algemene Leden Vergaderingen van de omnivereniging van SVT en de vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo.

Strikt juridisch behoeft de stichting geen verantwoording af te leggen, de stichting kent geen leden en derhalve geen ledenvergadering.

Verder vindt er 2x per jaar een overleg plaats met de omnivereniging Tynaarlo en de vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo. Het is van belang om de drie organisaties volledig zelfstandig te houden, omdat de drie organisaties ieder een andere kernopdracht met bijbehorende doelstellingen hebben te vervullen.

Doel is om elkaar te informeren over beleid, financiën en ontwikkelingen.

Natuurlijk staan wij open voor input en feedback van de inwoners van het dorp en de gebruikers van de Spil. Mocht u iets te melden hebben, mail het naar info@sportwelzijntynaarlo.nl.

Op onze website vindt u verdere informatie, zoals over ons en de accommodatie de Spil.

Op de 1e steen van De Spil staat aangegeven, dat deze accommodatie door het dorp is gerealiseerd en voor het dorp is. Wij hopen dan ook, dat met inzet van allen wij nog vele jaren samen plezier kunnen beleven in de Spil.

 

 

 

 

Mail ons

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2024 Stichting Sport & Welzijn dorp Tynaarlo

or

Log in with your credentials

Forgot your details?