Volg de recente berichten over het coronabeleid De Spil.

Sinds het najaar 2017 hebben we onze nieuwe accommodatie De Spil aan de Zuidlaarderweg in gebruik. Het is prachtig dat wij in deze tijden toch nog een accommodatie hebben kunnen realiseren waarin wij als dorp allerlei activiteiten kunnen organiseren. In de afgelopen periode is wel gebleken dat dit multifunctionele gebruik nog wel even wennen is af en toe. Veel dingen moeten nog op elkaar worden afgestemd. Elk nieuw gebouw heeft zo zijn eigen opleverpuntjes, zo ook De Spil. Daar wordt hard aan gewerkt, maar dit kost (helaas) wel wat tijd.

De eigendom van het gebouw is in handen van de stichting “Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo”. Dit is een onafhankelijke stichting die niet valt onder het bestuur van de sportvereniging of welke vereniging dan ook. De accommodatie wordt niet alleen gebruikt voor voetbal of andere sporten, maar ook door andere gebruikers. De functie van het gebouw is niet meer alleen een sportkantine met kleedkamers, maar heeft nu ook een dorpshuis functie. Alle verenigingen die gebruik willen maken van het gebouw zullen een gebruikersovereenkomst moeten aangaan met de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit  5 personen,  Ellen Westerbeek, Arie Dallinga , Tim Aardse en Erik Pronk.  De stichting is momenteel op zoek naar een voorzitter.

Daarnaast zijn er 2 beheerders van de accommodatie en het terrein, Jan Hoogenberg ( kantine) en Andries van der Hoek (Beheer en onderhoud).

Uiteraard heeft het bestuur van de stichting de ver