Bestuursleden gezocht! Kijk op ‘recente berichten’ .

Sinds het najaar 2017 hebben we onze nieuwe accommodatie De Spil aan de Zuidlaarderweg in gebruik. Het is prachtig dat wij in deze tijden toch nog een accommodatie hebben kunnen realiseren waarin wij als dorp allerlei activiteiten kunnen organiseren. In de afgelopen periode is wel gebleken dat dit multifunctionele gebruik nog wel even wennen is af en toe. Veel dingen moeten nog op elkaar worden afgestemd. Elk nieuw gebouw heeft zo zijn eigen opleverpuntjes, zo ook De Spil. Daar wordt hard aan gewerkt, maar dit kost (helaas) wel wat tijd.

De eigendom van het gebouw is in handen van de stichting “Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo”. Dit is een onafhankelijke stichting die niet valt onder het bestuur van de sportvereniging of welke vereniging dan ook. De accommodatie wordt niet alleen gebruikt voor voetbal of andere sporten, maar ook door andere gebruikers. De functie van het gebouw is niet meer alleen een sportkantine met kleedkamers, maar heeft nu ook een dorpshuis functie. Alle verenigingen die gebruik willen maken van het gebouw zullen een gebruikersovereenkomst moeten aangaan met de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen,  Ellen Westerbeek, Arie Dallinga , Tim Aardse en Erik Pronk.  De stichting is momenteel op zoek naar een 5e lid.

Daarnaast is er een beheerder van de terrein, Jan Hoogenberg.

Uiteraard heeft het bestuur van de stichting de verantwoordelijkheid voor het gebouw, houden zij toezicht en stellen zij het beleid op en voeren dit beleid door. Daarnaast hebben de verschillende bestuursleden een eigen taak. Arie is momenteel voorzitter en heeft de financiën in zijn beheer, inclusief de belastingen en andere heffingen. Ellen doet communicatie. Erik en Tim houden zich bezig met de planning en coordinatie van onderhoud en beheer van het gebouw en het terrein.

De beheerders ondersteunen de bestuursleden zoveel mogelijk met de dagelijkse/wekelijkse gang van zaken. Jan houdt zich vooral bezig met de kantine van De Spil, de barbezetting buiten het voetbal om, de inkoop, het kassagebruik, de schoonmaak en beheert ook de agenda voor de bezetting van het gebouw. Erik zal zich meer met de technische kant van het gebouw en het terrein bezighouden, zoals de beveiliging van het gebouw, de inrichting en het onderhoud en is het aanspreekpunt voor de onderhoudscommissie. Ook alles met betrekking tot de telecom, Datacom, beeld en geluid komt voor zijn rekening. Tim is het aanspreekpunt in het geval het alarm van het gebouw afgaat.

Het bestuur vergadert iedere maand, de ene maand met elkaar, de andere maand met de beheerders er bij. Door middel van commissies worden de daadwerkelijke werkzaamheden in en om het gebouw uitgevoerd. 

Wij zijn als bestuur van plan om de inwoners van het dorp regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en (hopelijk) de vorderingen die wij maken. Ook is het plan om jaarlijks een financiële verantwoording af te leggen, ook al is dit strikt juridisch gezien niet noodzakelijk; een stichting kent geen leden en daarmee ook geen ledenvergadering. Natuurlijk staan wij open voor input en feedback van de inwoners van het dorp en de gebruikers van De Spil. Voor algemene zaken kunt u ons aanspreken. Mocht u iets hebben, mail dan naar info@sportwelzijntynaarlo.nl . Dan kan er het snelste iets met uw aandachtspunt gedaan worden.

Als we ons er met z’n allen voor inzetten, kunnen we nog heel veel jaren samen plezier hebben in De Spil. De stichting heeft ook een website waar allerlei informatie te vinden is over het huren/reserveren van vergaderruimte, kleedkamers, velden of de grote zaal. Dit kunt u hier vinden op. Er is ook de agenda gepresenteerd zodat u alle reserveringen kunt zien. 

Mail ons

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Stichting Sport & Welzijn dorp Tynaarlo

or

Log in with your credentials

Forgot your details?