Corona: Update 6 mei 2020

                     

Beste sporters,

We mogen weer sporten, althans de jeugd tot en met 18 jaar, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, maar toch. Eindelijk na een zevental weken de buitenlucht in. Vanaf 29 april zijn de regels versoepeld voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Deze versoepeling is bedoeld voor trainingsactiviteiten in de buitenlucht.

Wedstrijden of sportvormen met het karakter van een competitie blijven verboden.

Zowel de NOC-NSF als de Vereniging Drentse Gemeenten hebben een aantal regels voor deze buitensportactiviteiten, die uiteraard ook bij ons van toepassing zijn.

 • Behoud ten minste 1,5 meter afstand van elkaar (uitzondering geldt voor sportende/spelende kinderen tot en met 12 jaar.)
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen en begeleiders: blijf thuis. Deelnemers worden om deze reden teruggestuurd.
 • Als een huisbewoner koorts heeft, blijft u of uw kind thuis.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was na bezoek training bij thuiskomst je handen met water en zeep.
 • Op het sportpark, dus ook op de Spil, is het verboden de kleed-en wasgelegenheid te gebruiken voor omkleden en/of te douchen. De Spil en dus ook de kantine blijft gesloten.
 • Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.
 • Buitensportverenigingen mogen buiten trainen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen. De trainer blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.
 • Jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag trainen, maar zij moeten 1,5 meter afstand bewaren. Dit maakt dus ‘normaal’ trainen niet mogelijk.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie.
 • Kinderen en jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en douchen en gaan na de activiteit direct van het terrein.

 

Afspraken en acties op het sportpark De Spil.

 • Bij ons op het sportveld zijn naast de trainers nog een aantal (bege)leiders aanwezig om te assisteren.
 • Daarnaast is het verzoek aan ouders gedaan voor hulp op de sportaccommodatie om de binnenkomst en het vertrek van sporters in goede banen te leiden.
 • Met afscheidingslinten worden de aanloop- en vertrekroutes aangegeven.
 • Tevens kan men bij aankomst op het sportpark de handen wassen met desinfecterende zeep.
 • De ouders, die bij het aankomst- en vertrekpunt aanwezig zijn, dragen gele hesjes, die na een keer gedragen te zijn, zullen worden gewassen.
 • Eindelijk kan men ‘los’ , maar blijf voorzichtig en houd je aan de regels en afspraken.
 • Blijf nog niet hangen na een training, maar ga dan zo snel mogelijk naar huis.

 

Een ieder veel sportplezier gewenst en blijf gezond!

 

Namens het bestuur van SVT en De Spil .

 

 

 

 

Opening Rotonde

Op 5 december 2019 hebben gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe en wethouder Henk Lammers van de gemeente Tynaarlo de nieuwe rotonde in de Zuidlaarderweg geopend. Gezamenlijk onthulden ze een bordje met de namen van de 5 jongens die in 2013 meer dan 1000 handtekeningen verzamelden om voor een veilige oversteek te zorgen.

Nadat de jongens, Leon Hoor, Wessel Lampe,  Sven Matthijssen, Jorn Smit en Richard de Weerd, in 2013 het initiatief hadden genomen om de oversteek veiliger te maken, is samen met de gemeente Tynaarlo, Dorpsbelangen Tynaarlo en Sportvereniging Tynaarlo gekeken naar de mogelijkheden. Daaruit kwam naar voren dat een rotonde de meest wenselijke oplossing was. Tegelijkertijd is er een kleine parkeerplaats aangelegd bij de sportvelden. De rotonde voorziet ook in een betere ontsluiting van het mooie natuurbad.

De onveilige situatie op de Zuidlaarderweg voor de voetbalvereniging is al jaren een doorn in het oog, weet ook de voorzitter van de voetbalvereniging Roelof Leuning. Elke zaterdag en zondag was het een chaos. Je kon er amper met een auto passeren op de dorpsstraat en iedereen liep gewoon maar. Het was gewoon gevaarlijk. Ook al is het een weg waar zestig kilometer per uur gereden mag worden. Er werd gewoon veel te hard gereden, met alle gevolgen van dien. De rotonde gaat zorgen voor een veiliger situatie. Hardrijders worden gedwongen de snelheid op dit punt van de weg te minderen. In de paar maanden dat de rotonde er nu ligt, zijn er nog geen problemen geweest, vertelt Leuning.

Voor het dorp is het echt heel belangrijk dat de rotonde hier is, vertelt Anketrien Schillhorn van Veen, voorzitter van Dorpsbelangen. Het was gewoon een rot-oversteek. Veel scholieren die van en naar Zuidlaren fietsen steken hier over. Het is slecht zichtbaar. Helaas overleed hier iemand en dat heeft door het initiatief van bovengenoemde jongens het wel allemaal in gang gezet. Het heeft nog jaren geduurd, maar we zijn er als dorp echt heel blij mee dat er nu een veilige oversteekplaats is.

 

WERKZAAMHEDEN ROTONDE

Provincie Drenthe werkt tussen februari 2019 en juni 2019 aan de aanleg van een rotonde in Tynaarlo op de kruising van de Zuidlaarderweg ( N386) met de Dorpsstraat en de Berkenlaan. Op deze pagina vindt u informatie over de werkzaamheden, afsluiting van wegen en omleidingsroutes.

Op maandag 21 januari starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde met het kappen van bomen. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Daarna w

ordt het terrein opgehoogd voor het verleggen van kabels en leidingen. Dit gaat naar verwachting drie maanden duren, omdat er veel kabels en leidingen in het gebied liggen. Aansluitend legt de aannemer een noodweg aan over het toekomstige parkeerterrein van SVT, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden in beide richtingen door kan rijden. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke oversteek ingericht met

verkeerslichten. Als de noodweg klaar is, starten de werkzaamheden aan de rotonde.

OPSLAG / DEPOT

De bomen worden op het “parkeerterrein” van de Spil (SVT) opgeslagen, zodat deze in februari
kunnen worden afgevoerd. Een voorstel van ons aan de Provincie is om voor de opslag van de bomen een deel van het
terrein/parkeerterrein af te zetten. Er zal een fietsenstalling worden aangewezen en er kunnen geen auto’s meer op het terrein
geparkeerd worden. Ook is van belang de jeugd te wijzen op het risico dat zij op de stapel bomen gaan klimmen.
Wanneer de civiele aannemer aan de slag gaat wordt er naar de tijdelijke parkeerplaats “Lindenstraat” verwezen.

Verkeershinder

Tijdens de aanleg van de rotonde zijn de Dorpsstraat en de Berkenlaan bij de kruising met de Zuidlaarderweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verder wordt de N386 ter hoogte van dit kruispunt, ondanks de noodweg, een aantal weekenden geheel afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de A28 en de N34. Afsluitingen worden vooraf gecommuniceerd met lichtborden, berichtgeving in lokale en regionale media en op de website van provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo.

Hoofdbestuur SVT
Bestuur Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo

 

Voor meer informatie zie: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/n386/rotonde-tynaarlo/

 

Mail ons

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Stichting Sport & Welzijn Dorp Tynaarlo

or

Log in with your credentials

Forgot your details?