Nieuwe bestuursleden!

In het voorjaar 2022 waren we op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden. We zijn nu een halfjaar verder en gelukkig kunnen we nieuwe bestuursleden verwelkomen. Van het huidige bestuur is van Erik Pronk in september afscheid genomen en per 1 januari 2023 stoppen Tim Aardse en Arie Dallinga. De nieuwe bestuursleden zijn: Stefan Lammerts als opvolger van Arie Dallinga, hij neemt de functie van penningmeester op zich. Hans Westerhof pakt het secretariaat op en Rene Dubois en Andries van der Hoek zijn de nieuwe bestuursleden voor de portefeuille ‘Beheer en Onderhoud’. Met deze aanvullingen bestaat het bestuur weer uit 5 personen. Ellen Westerbeek pakt de voorzittershamer op en verzorgt verder de interne en externe communicatie.

Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel plezier bij onze stichting.

Namens SSWDT

Arie Dallinga

 

Opening Rotonde

Op 5 december 2019 hebben gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe en wethouder Henk Lammers van de gemeente Tynaarlo de nieuwe rotonde in de Zuidlaarderweg geopend. Gezamenlijk onthulden ze een bordje met de namen van de 5 jongens die in 2013 meer dan 1000 handtekeningen verzamelden om voor een veilige oversteek te zorgen.

Nadat de jongens, Leon Hoor, Wessel Lampe,  Sven Matthijssen, Jorn Smit en Richard de Weerd, in 2013 het initiatief hadden genomen om de oversteek veiliger te maken, is samen met de gemeente Tynaarlo, Dorpsbelangen Tynaarlo en Sportvereniging Tynaarlo gekeken naar de mogelijkheden. Daaruit kwam naar voren dat een rotonde de meest wenselijke oplossing was. Tegelijkertijd is er een kleine parkeerplaats aangelegd bij de sportvelden. De rotonde voorziet ook in een betere ontsluiting van het mooie natuurbad.

De onveilige situatie op de Zuidlaarderweg voor de voetbalvereniging is al jaren een doorn in het oog, weet ook de voorzitter van de voetbalvereniging Roelof Leuning. Elke zaterdag en zondag was het een chaos. Je kon er amper met een auto passeren op de dorpsstraat en iedereen liep gewoon maar. Het was gewoon gevaarlijk. Ook al is het een weg waar zestig kilometer per uur gereden mag worden. Er werd gewoon veel te hard gereden, met alle gevolgen van dien. De rotonde gaat zorgen voor een veiliger situatie. Hardrijders worden gedwongen de snelheid op dit punt van de weg te minderen. In de paar maanden dat de rotonde er nu ligt, zijn er nog geen problemen geweest, vertelt Leuning.

Voor het dorp is het echt heel belangrijk dat de rotonde hier is, vertelt Anketrien Schillhorn van Veen, voorzitter van Dorpsbelangen. Het was gewoon een rot-oversteek. Veel scholieren die van en naar Zuidlaren fietsen steken hier over. Het is slecht zichtbaar. Helaas overleed hier iemand en dat heeft door het initiatief van bovengenoemde jongens het wel allemaal in gang gezet. Het heeft nog jaren geduurd, maar we zijn er als dorp echt heel blij mee dat er nu een veilige oversteekplaats is.

 

WERKZAAMHEDEN ROTONDE

Provincie Drenthe werkt tussen februari 2019 en juni 2019 aan de aanleg van een rotonde in Tynaarlo op de kruising van de Zuidlaarderweg ( N386) met de Dorpsstraat en de Berkenlaan. Op deze pagina vindt u informatie over de werkzaamheden, afsluiting van wegen en omleidingsroutes.

Op maandag 21 januari starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde met het kappen van bomen. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Daarna w

ordt het terrein opgehoogd voor het verleggen van kabels en leidingen. Dit gaat naar verwachting drie maanden duren, omdat er veel kabels en leidingen in het gebied liggen. Aansluitend legt de aannemer een noodweg aan over het toekomstige parkeerterrein van SVT, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden in beide richtingen door kan rijden. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke oversteek ingericht met

verkeerslichten. Als de noodweg klaar is, starten de werkzaamheden aan de rotonde.

OPSLAG / DEPOT

De bomen worden op het “parkeerterrein” van de Spil (SVT) opgeslagen, zodat deze in februari
kunnen worden afgevoerd. Een voorstel van ons aan de Provincie is om voor de opslag van de bomen een deel van het
terrein/parkeerterrein af te zetten. Er zal een fietsenstalling worden aangewezen en er kunnen geen auto’s meer op het terrein
geparkeerd worden. Ook is van belang de jeugd te wijzen op het risico dat zij op de stapel bomen gaan klimmen.
Wanneer de civiele aannemer aan de slag gaat wordt er naar de tijdelijke parkeerplaats “Lindenstraat” verwezen.

Verkeershinder

Tijdens de aanleg van de rotonde zijn de Dorpsstraat en de Berkenlaan bij de kruising met de Zuidlaarderweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verder wordt de N386 ter hoogte van dit kruispunt, ondanks de noodweg, een aantal weekenden geheel afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de A28 en de N34. Afsluitingen worden vooraf gecommuniceerd met lichtborden, berichtgeving in lokale en regionale media en op de website van provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo.

Hoofdbestuur SVT
Bestuur Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo

 

Voor meer informatie zie: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/n386/rotonde-tynaarlo/

 

Mail ons

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2024 Stichting Sport & Welzijn dorp Tynaarlo

or

Log in with your credentials

Forgot your details?