Update april 2022.

Beste huurders/gebruikers/bezoekers van de accommodatie de Spil.

Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het virus.

Nederland is open. We zijn beter tegen het virus beschermd door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten.

Adviezen om verspreiding coronavirus te beperken.

Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen. En zo houdt u ook rekening met mensen, die zich zorgen maken om hun gezondheid.

Basisadviezen tegen corona.

 • Heeft u klachten? Blijf thuis en doe een zelftest.
 • Heeft u corona? Ga in isolatie.
 • Haal uw (herhaal)prik tegen corona. Ook als u verder helemaal gezond bent.

Adviezen om corona en ook andere infectieziekten te voorkomen.

Houdt u zich ook aan onderstaande hygiëne-adviezen, om zo ook andere infectieziekten, zoals griep en verkoudheid, te voorkomen:

 • Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek gaat.
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog.
 • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.
 • Daar waar het druk is, kunt u en anderen beschermen door het dragen van een mondkapje.

 

Update 22 oktober 2021

Beste huurders/gebruikers/bezoekers van de accommodatie de Spil.

 

Zoals algemeen bekend zijn vanaf 25 september de nieuwe regels van kracht met betrekking tot de coronavirus.

 • De 1,5 meter afstand is niet meer verplicht.
 • Bij bezoek aan plekken, waar het drukker wordt, zoals café’s, restaurants en sportkantines is een coronatoegangsbewijs (afgekort CTB) verplicht.
 • Alle bezoekers van een eet- en drinkgelegenheid, dus ook de sportkantines, moeten vanaf 13 jaar verplicht een CTB laten zien. Behalve op het terras en bij het afhalen.

 

 

Wij willen onze huurders/gebruikers erop wijzen, dat per directe ingang  bij alle activiteiten, die plaatsvinden in de sportkantine van de Spil, de bezoekers verplicht een coronatoegangsbewijs moeten laten zien.

Tevens wijzen wij onze huurders/gebruikers erop, dat zij als gebruiker van onze sportkantine verantwoordelijk zijn voor de coronacheck ten aanzien van de bezoekers/gasten van hun activiteit.

Om een voorbeeld te noemen: op de zater- en zondagen, de borrel na afloop op donderdag, wanneer er voetbalwedstrijden en/of trainingen plaatsvinden, dan zal SVT afdeling voetbal de coronacheck moeten uitvoeren.

Indien er tijdens een activiteit als gevolg van nalatige controle een boete wordt uitgeschreven door welke instantie dan ook, dan ook dan is deze voor rekening van de huurder/gebruiker.

Het is geen populaire maatregel, maar genomen om te voorkomen, dat het aantal coronagevallen verder zal  stijgen en wellicht daardoor verdere en zwaardere maatregelen door het rijk zullen worden genomen.

Namens het bestuur van de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo/de Spil

 

Arie Dallinga-voorzitter

 

 

 

 

Update 29 september 2020

Op de persconferentie van premier Rutte op 28 september is weer een aantal regels aangescherpt, die ook voor ons consequenties hebben.

Voor de accommodatie de Spil zijn de volgende regels van belang.

 • Sportkantine/dorpshuis is dicht;
 • Alle dorpshuisactiviteiten kunnen geen doorgang vinden;
 • Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek;
 • Ook bij trainingen mogen geen mensen komen kijken;
 • Vergaderen is mogelijk, dit in overleg met de beheerder van de Spil. Hiervoor is alleen de vergaderruimte beschikbaar;
 • Op wedstrijddagen zijn de kleed- en wasgelegenheden weliswaar open , echter wordt dringend geadviseerd om voor thuisspelende teams hier geen gebruik van te maken, dus thuis omkleden en douchen;
 • Bij trainingen blijven de kleed- en wasgelegenheden gesloten, dus thuis omkleden en douchen;
 • Chauffeurs van jeugdspelers t/m 19 jaar van de gastverenigingen vallen onder de teambegeleiding en mogen dus blijven kijken;
 • Uiteraard blijven de volgende regels gelden:
  • Houd altijd 1,5 meter afstand
  • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Bent u verkouden? Blijf dan thuis.
  • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

 

Deze aangescherpte regels gelden in elk geval 3 weken met ingang van 29 september 18.00 uur.

 

Bestuur stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo.

 

 

Update 26 augustus 2020

  Richtlijnen op onze sportaccommodatie en sportkantine/dorpshuis de Spil.

Helaas stijgt het aantal besmettingen in augustus weer. En juist in deze maand zijn de trainingen en
wedstrijden weer begonnen. Wedstrijden, waarbij gelukkig publiek weer aanwezig mag zijn.
Om zoveel mogelijk volgens de algemeen gestelde richtlijnen te laten verlopen zijn bij ons regels
opgesteld.
Dit mede naar aanleiding van 2 wedstrijddagen. Bij wedstrijden en trainingen van donderdag 20 aug.
en zaterdag 22 aug. is gebleken dat men zich niet houdt aan de algemeen gestelde richtlijnen, zoals
de 1,5 meter. Met name deze 1,5 meter blijkt voor velen een groot probleem.
Derhalve vragen wij onze sporters, vrijwilligers (dus ook bestuursleden), ouders van de jeugd met
klem om zich te houden aan deze richtlijnen.
Gebruik je gezond verstand, uiteindelijk gaat het om ieders gezondheid.
Naast ieders eigen verantwoordelijkheid zal een aantal corona vrijwilligers (herkenbaar aan de
hesjes) toezien op het respecteren van de regels op onze sportaccommodatie en in de
sportkantine/dorpshuis en waarnodig personen hierop aanspreken indien men zich niet aan de
regels houdt.
Deze vrijwilligers zullen bij drukke activiteiten ingezet worden, in elk geval één bij de ingang van de
Spil en één buiten op het veld en terras.
Voor de inzet van deze corona vrijwilligers doen wij een beroep op sporters en ouders van jeugd, die
af en toe ingezet kunnen worden bij drukke activiteiten op de donderdagavond, zaterdag en zondag.
Meld je hiervoor aan bij de beheerder van de Spil of bij één van de bestuursleden.
In de sportkantine/dorpshuis zullen de barmedewerkers ook de hesjes gaan dragen.
Uiteraard zijn wij geen politiemensen en gaan wij er vanuit dat een ieder zijn/haar
verantwoordelijkheid kent en neemt. Durf elkaar er op aan te spreken indien je ziet dat de regels
overtreden worden.
Wij hopen dat ondanks de stringente coronamaatregelen het voor een ieder een sportief en gezond
seizoen wordt.
Regels sportkantine/dorpshuis:
 Geen toegang bij verkoudheidsklachten
 Houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand
 Handen wassen bij binnenkomst en na toiletbezoek
 Betaal als het kan contactloos met je betaalpas
 Respecteer en volg de aanwijzingen van het personeel
 Volg altijd aanwijzingen, zoals looproutes en instructies personeel
 Vermijd drukte
Regels sportaccommodatie:
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 Houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand, ook voor wisselspelers en begeleiding
 Vermijd drukte
 Vermijd bij het sporten fysiek contact, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij
een wissel
 Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek aan de sportaccommodatie
 Geforceerd stemgebruik langs de lijn is niet toegestaan
 Volg altijd aanwijzingen, zoals looproutes en instructies van de organisatie
 Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal

Bestuur sportvereniging Tynaarlo afdeling voetbal en Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo.

 

 

Update 10 juni 2020

Dorpshuis De Spil.

Vanaf 1 juni  mogen de dorpshuizen weer open. Dat betekent dat ook de Spil weer open kan. Uiteraard zullen ook hier de richtlijnen van de RIVM van toepassing zijn. Naast deze richtlijnen is er een protocol voor de Spil opgesteld, waarin niet alleen wordt geattendeerd op de richtlijnen van het RIVM, maar ook andere zaken vermeld staan, die gelden voor de huurders en gebruikers. Ook kunnen sporters na afloop van hun training, nazitten in het dorpshuis/de kantine, uiteraard ook hier rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Verder blijven de kleedkamers en wasgelegenheden gesloten.

Nieuw is ook dat betaling bij de kassa uitsluitend per pin kan. Houdt hier dus rekening mee!!!

Op 1 juli sluiten de velden en kan er dus tot nader orde niet meer worden getraind. Aanvragen voor activiteiten in het dorpshuis zullen na de datum van 1 juli per geval worden bekeken. Deze aanvragen kunnen bij de beheerder worden gedaan.

Mocht, om welke reden dan ook, men zich niet houden aan het protocol van de Spil het bestuur het recht behoudt de toegang tot de Spil te ontzeggen voor de betreffende gebruiker en/of gebruikers tot nader orde.

Hoe de situatie na de zomervakantie gaat worden is mede afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Wij zullen bij elke aanpassing een melding doen op de website en facebook.

 

Blijf gezond en houd rekening met elkaar.

Het bestuur van de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo.

 

 

Update 6 mei 2020

Beste sporters,

We mogen weer sporten, althans de jeugd tot en met 18 jaar, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, maar toch. Eindelijk na een zevental weken de buitenlucht in. Vanaf 29 april zijn de regels versoepeld voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Deze versoepeling is bedoeld voor trainingsactiviteiten in de buitenlucht.

Wedstrijden of sportvormen met het karakter van een competitie blijven verboden.

Zowel de NOC-NSF als de Vereniging Drentse Gemeenten hebben een aantal regels voor deze buitensportactiviteiten, die uiteraard ook bij ons van toepassing zijn.

 • Behoud ten minste 1,5 meter afstand van elkaar (uitzondering geldt voor sportende/spelende kinderen tot en met 12 jaar.)
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen en begeleiders: blijf thuis. Deelnemers worden om deze reden teruggestuurd.
 • Als een huisbewoner koorts heeft, blijft u of uw kind thuis.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was na bezoek training bij thuiskomst je handen met water en zeep.
 • Op het sportpark, dus ook op de Spil, is het verboden de kleed-en wasgelegenheid te gebruiken voor omkleden en/of te douchen. De Spil en dus ook de kantine blijft gesloten.
 • Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.
 • Buitensportverenigingen mogen buiten trainen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen. De trainer blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.
 • Jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag trainen, maar zij moeten 1,5 meter afstand bewaren. Dit maakt dus ‘normaal’ trainen niet mogelijk.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie.
 • Kinderen en jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en douchen en gaan na de activiteit direct van het terrein.

 

Afspraken en acties op het sportpark De Spil.

 • Bij ons op het sportveld zijn naast de trainers nog een aantal (bege)leiders aanwezig om te assisteren.
 • Daarnaast is het verzoek aan ouders gedaan voor hulp op de sportaccommodatie om de binnenkomst en het vertrek van sporters in goede banen te leiden.
 • Met afscheidingslinten worden de aanloop- en vertrekroutes aangegeven.
 • Tevens kan men bij aankomst op het sportpark de handen wassen met desinfecterende zeep.
 • De ouders, die bij het aankomst- en vertrekpunt aanwezig zijn, dragen gele hesjes, die na een keer gedragen te zijn, zullen worden gewassen.
 • Eindelijk kan men ‘los’ , maar blijf voorzichtig en houd je aan de regels en afspraken.
 • Blijf nog niet hangen na een training, maar ga dan zo snel mogelijk naar huis.

 

Een ieder veel sportplezier gewenst en blijf gezond!

 

Namens het bestuur van SVT en De Spil

Mail ons

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2024 Stichting Sport & Welzijn dorp Tynaarlo

or

Log in with your credentials

Forgot your details?