Om de multifunctionaliteit van de accommodatie in goede banen te leiden is de Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo opgericht. Deze stichting heeft het gebouw in eigendom en huurt de sportvelden van de gemeente Tynaarlo. De Stichting is verhuurder en zorgt voor de inrichting van de verhuurde ruimte en voor het schoonhouden, het verwarmen en verlichten, het beveiligen en het onderhoud van de ruimten.  De huurder kan in overleg gebruik maken van faciliteiten zoals een beamer (of videoscherm), geluidsapparatuur, etc. stelt dit beschikbaar aan diverse gebruikers. De beschikbaarstelling van de ruimten is in fiscale zin te beschouwen als ‘verhuur-plus’, zodat in de huurprijs 21% btw is begrepen.

Het bestuur bestaat uit:

De stichting heeft als doel:

  1.  Het bieden van optimale ontplooiingsmogelijkheden aan de ontwikkeling van sport-, spel en bewegingsactiviteiten;
  2.  Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verbandhoudend en daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  3.  Het bieden van een accommodatie waar dorpshuis activiteiten kunnen worden gehouden; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De accommodatie en het gebouw is een ontmoetingsplaats voor het verenigingsleven en de sport. Daarnaast richten wij ons op commercieel maatschappelijke diensten. Denk aan gezondheidsdiensten, buitenschoolse opvang, dagopvang van mensen met een beperking en dergelijke. Hierbij is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. Met elkaar leveren wij een belangrijke bijdrage aan het welzijn in onze omgeving.
Voorzieningen in het dorp Tynaarlo zijn belangrijk voor de leefbaarheid het dorp, dit geld niet alleen voor het dorpshuis/kantine, de school, de gymzaal, het sportveld, de ijsbaan en alle andere verenigingen en stichtingen maar ook voor de ondernemers en hun activiteiten in het dorp.
Daarom is het in principe niet mogelijk om het dorpshuis/kantine te huren voor bruiloften, jubilea of persoonlijke feesten.

Iedereen die nu of in de toekomst een activiteit wil ontplooien, is van harte welkom om dit te organiseren.

Reserveringen kunnen via de beheerder worden gemaakt. Reserveringen worden na beoordeling door de beheerder omgezet in een huurovereenkomst. Voor een reservering kan gebruik worden gemaakt van het reserveringsformulier. De aanvraag dient te vallen binnen de doelstelling van de stichting, dient te voldoen aan de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst en niet in strijd te zijn met de geldende wet- en regelgeving. Seizoensgebonden verhuringen hebben voorrang op incidentele verhuringen met uitzondering van evenementen. Groepsactiviteiten hebben voorrang op Individuele activiteiten. Indien een voetbalwedstrijd niet uit stelbaar is heeft deze voorrang boven andere activiteiten.

Mail ons

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2024 Stichting Sport & Welzijn dorp Tynaarlo

or

Log in with your credentials

Forgot your details?